Našim prvoradým cieľom je rozvoj športových a futbalových zručností u detí v FKM Devínska Nová Ves.

 

Stadion

Deti trénujú, hrajú futbalové zápasy a turnaje na futbalových ihriskách vo vlastníctve mestskej časti Devínska Nová Ves.

Ďakujeme poslancom, vedeniu mestskej časti a zamestnancom DNV šport za možnosť bezplatného využívania futbalových ihrísk a športovísk deťmi v našej mestskej časti. Ďakujeme!

-----------------------------------------